På svenska | In English

Stockholms Domkyrkoförsamlings Gosskör/S:t Jacobs Gosskör har anor från 1600-talet. På den tiden bestod den av elever i S:t Jacobs församling. Sedan början av 2000-talet har kören flyttat, ändrat namn och har nu sin hemvist i Storkyrkan i Gamla Stan, som tillhör samma församling.

Kören upplevde en första renässans under 1940-talet då den idag världsberömde körledaren Eric Ericson blev dess ledare. Under hans ledning kom bl.a. a capella sjungandet att bli en grundpelare i verksamheten. Detta är något som fortfarande präglar verksamheten..

Repertoaren sträcker sig från musik från 1100-talet och innehåller bl.a. musik av Palestrina, Gabrieli, di Lasso, Macheaut, Bach, Handel, Mozart, Schubert, Stanford och Elgar.

I Gudstjänster återfinns ofta musik både från äldre tider tillsammans med stycken av t.ex. John Rutter samt svenska tonsättare såsom Georg Riedel och S-E Johansson. Körens viktigaste och främsta uppgift är att medverka i församlingens Gudstjänster och konserter men kören framträder på andra platser vid flera tillfällen under verksamhetsåret.
Så ofta som ekonomin och planeringen tillåter reser kören på turné både inom Sverige såväl som utomlands. Turnéer har bland annat gjorts till bl.a. Finland, Estland, Frankrike, Belgien, Island och USA.

Koristerna i tenor- respektive basstämmorna framträder ofta i manskör som en separat ensemble under namnet Schola Sancti Jacob. I den gamla musiken sjunger då ett antal av koristerna s.k. counter tenor (falsettsång). Som bärare av den medeltida körtraditionen framträder kören sedan mitten av 1990-talet vid Medeltidsveckan i Visby. Under en vecka är då S:ta Maria domkyrka navet i verksamheten och vi medverkar under en vecka vid ca 20 tillfällen.

En del av körens medlemmar studerar vid några av de musikklasser som finns i Storstockholm, andra vid folkhögskolor/högskolor. Många har valt att bli professionella inom musiken och verkar som sångare samt musiklärare m.m.